Description of node <http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214/noteExclusions/v1/fr>

Subject Predicate Object
http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214/noteExclusions/v1/fr http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#ExplanatoryNote
http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214/noteExclusions/v1/fr http://purl.org/pav/version 1
http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214/noteExclusions/v1/fr http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#plainText Conseiller d'éducation ---> 4227Conseiller d'orientation ---> 3433Directeur d'école à classe unique ---> 4211
http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214/noteExclusions/v1/fr http://purl.org/dc/terms/language fr
http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214/noteExclusions/v1/fr http://eurovoc.europa.eu/schema#noteLiteral <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Conseiller d'éducation ---&gt; 4227</p><p>Conseiller d'orientation ---&gt; 3433</p><p>Directeur d'école à classe unique ---&gt; 4211</p></div>
http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214/noteExclusions/v1/fr http://rdf.insee.fr/def/base#validFrom 1982-01-01T00:00:00.000+01:00
http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214 http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#exclusionNote http://id.insee.fr/codes/pcs1982/profession/4214/noteExclusions/v1/fr